Proiectarea si optimizarea lateralelor de canapea in vederea realizarii prin termopresare din materiale compozite pe baza de fibre vegetale

Cod: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0179Acronimul proiectului SOFACOMP
Rezumatul proiectului    Prin obiectivele, activit??ile ?i rezultatele estimate proiectul se încadreaz? in programul P2 “Cre?terea competitivit??ii economiei romane?ti prin cercetare dezvoltare si inovare”/ 2.1 “Competitivitate prin cercetare dezvoltare si inovare – Proiect experimental demonstrativ”. Necesitatea unui astfel de produs a fost identificata de coordonatorul proiectului, o companie care lucreaz? preponderent pentru IKEA.
   SOFACOMP este un proiect complex, multidisciplinar implicând participarea mediului academic ?i privat în vederea realiz?rii unor materiale compozite care sa înlocuiasc? lemnul. Materialele rezultate sunt concepute pentru industria mobilei dar pot fi utilizate si pentru industria auto sau alte aplica?ii in domeniul casnic. Proiectul are la baza experien?a, activitatea curent? ?i analiza de pia?? a partenerului privat, specializat pe produc?ia de canapele si fotolii, identificându-se trenduri ?i segmente de pia?? neacoperite care eviden?iaz? necesitatea acestui produs coroborat cu preg?tirea, capacitatea de cercetare, dezvoltare ?i inovare a coordonatorului UTCN. Proiectul dezvolt? un produs nou (lateral? de canapea) realizat din material compozit dezvoltat de partenerul industrial, plecând de la nivelul TRL 4. La finalizarea proiectului, nivelul tehnologic al prototipului va fi TRL 6. Imediat dup? finalizarea proiectului, coordonatorul va întreprinde ac?iuni serioase de transformare a prototipului la nivelul TRL 8 (produs complet realizat ?i certificat prin teste ?i demonstra?ii), astfel încât s? produc? beneficii în primul an dup? finalizarea proiectului. In sprijinul acestui demers, UTCN având baza material? dezvoltat? va realiza matri?ele metalice de realizare a produsului, pe baza unui contract finan?at din surse proprii de TAPARO.
Domeniul principal 3. Energie, mediu ?i schimb?ri climatice -> 3.2. Mediu ?i schimb?ri climatice
Domeniul secundar 3. Energie, mediu ?i schimb?ri climatice -> 3.1. Energie
Consortiu Coordonator:
 SC TAPARO SA
 Director de proiect: Dr. ing. Ioan Filip
Partener:
 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 Responsabil de proiect: Conf. inf. ec. dr. Emilia Ciupan
Valoarea proiectului 2.517.041 RON
Rezultate reprezentative obtinute in cadrul proiectului Titlul proiectului: Proiectarea ?i optimizarea lateralelor de canapea în vederea realiz?rii prin termopresare din materiale compozite pe baz? de fibre vegetale (SOFACOMP) Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0179 Contractul nr: 23PTE/2016 Proiectul a avut ca obiectiv general realizarea structurii de rezistenta a lateralelor de canapea, din materiale compozite pe baza de fibre vegetale. Principalele rezultate obtinute în cadrul proiectului se prezint? în continuare. 1. Proiectul optimizat pentru lateralele a dou? canapele considerate reprezentative În cadrul proiectului s-a realizat reproiectarea lateralelor pentru dou? tipuri de canapele, considerate reprezentative în raport cu produc?ia beneficiarului. A rezultat prototipul optimizat al structurii de rezistenta realizat din material compozit pe baza de fibre vegetale (figura 1). Pentru reproiectarea pieselor de mobilier în vederea realiz?rii din material compozit s-a utilizat o metoda noua pentru care s-a depus o cerere de brevet de inventie: (A10065/12.10.2017 „Metoda de proiectare a pieselor din structura unui mobilier tapitat”. De asemenea, pentru laterala din figura 1 s-a depus o cerere de brevet de inventie (A10068/2017 – „Laterala de canapea realizata prin termoformare si procedeu pentru realizarea acesteia”). Laterala brevetata revendica forma noua a acesteia, fiind alcatuita dintr-o carcasa interioara, de forma unei tevi, care se imbina cu o carcasa exterioara ale carei margini îmbraca marginile carcasei interioare si trec peste acestea cu o cota , cu rol de a forma o protuberanta dupa tapitare cu materialul de confort. Optimizarea s-a efectuat utilizând metoda analizei cu element finit, încarcarea cu forte fiind conform testelor standardizate (figura 2). 2. Matri?ele lateralelor optimizate Într-o prim? faz? s-au realizat matrite din lemn cu care s-a termoformat o serie mic? de laterale (figura 3). Dupa asamblare si montare pe o rama, laterala a fost validata prin testare în laboratorul de încercari al beneficiarului. Dupa testare, prototipul a fost optimizat prin cercetari numerice, s-au reproiectat matritele, pentru a fi realizate din aliaje de aluminiu (figura 4).
Figura 1 Figura 2

Figura 2 Figura 2
Lista indicatori obtinuti în cadrul proiectului

Lista Indicatorilor de Performanta realizati in proiect

CONTRACTUL DE FINANTARE NR.
23 PTE din  /10/2016  
Cod depunere

 

Nr. crt.

Tip

Denumire

Optiuni

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

[Detalii]

Laterala1

Laterala2

Matrita

Matrita2